Gebruik van cijfers

Een belangrijke stap om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te kunnen geven is het in kaart brengen van de problematiek in jouw regio. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar.

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. Kijk op www.regiobeeld.nl/kansrijke-start
Www.waarstaatjegemeente.nl is een website waar je gegevens van de algemene bevolking op wijk- of gemeenteniveau kunt vinden. Doel hiervan is het verzamelen van gegevens als startpunt voor dialoog binnen een lokale coalitie. Het geeft inzicht in welke problematiek in de regio van je VSV speelt.  Belangrijke data om te bekijken zijn bv. de perinatale kerncijfers (% vroeggeboorte, laag geboortegewicht, perinatale sterftecijfer en start perinatale zwangerschapsbegeleiding 10e week). Maar ook bv. % tienerzwangerschappen, eenouder gezinnen). 
Wil je zelf aan de slag om de cijfers in je gemeente te bekijken: in de Handreiking KNOV kwetsbare zwangere staat in bijlage 2 (p. 36) een duidelijke uitleg. Meestal zal de gemeente deze data kunnen leveren, dus hoef je er niet zelf mee aan de slag. Wel is het belangrijk met elkaar de cijfers te bespreken. Ook het verhaal áchter de cijfers bijvoorbeeld.
In de Toelichting op perinatale kerncijfers waarstaatjegemeente.nl vind je meer achtergrondinformatie over de gebruikte perinatale indicatoren en hoe je ze kunt gebruiken. Een aantal indicatoren zijn trouwens afkomstig uit Perined. In de folder staan ook een aantal voorbeelden.
Bijvoorbeeld: indicator “Start van de zwangerschap”: het percentage vrouwen dat voor 10 weken zwangerschap de eerste afspraak heeft bij een verloskundige of gynaecoloog. Een aantal vrouwen komt later in zorg, wat een hoger risico geeft op sterfte of vroeggeboorte. Mocht in jouw regio het percentage bv. hoger zijn dat in andere regio’s, kun je binnen je lokale coalitie bespreken welke problematiek speelt in deze regio dat mogelijk het percentage verklaart en vervolgens met elkaar  bepalen welke interventies er mogelijk zijn om dit percentage te verlagen.  
Peristat.nl is een tool voor perinatale cijfers van Perined. Je kunt hier zelf allerlei landelijke data uit de Perined registratie opzoeken. 
De factsheet Kwetsbaarheid Atlas licht de werking en interpretatie van de kwetsbaarheidsatlas toe. Deze atlas brengt het risico op kwetsbare situaties onder (potentiële) ouders in beeld. Het bestaat uit een landelijke kaart en verschillende gemeentelijke kaarten. Gemeenten kunnen deze informatie koppelen aan andere kerncijfers en inzichten van ouders en professionals uit de gemeente. 
De ROS-Wijkscan is een interactief analyse-instrument dat rijk gevuld is met landelijke en regionale databronnen. Het geeft onder andere inzicht in de bevolkingsontwikkeling, inwonerskenmerken, omgevingskenmerken, (eerstelijns) zorgvraag en zorgaanbod. De scan is ontwikkeld door het ROS-netwerk.  Neem contact op met de ROS in jouw regio voor meer informatie en gebruik in je lokale coalitie.  
Wil je meer inzicht hebben in landelijke cijfers trends, neem eens een kijkje op de website www.volksgezondheidenzorg.info. Hier kun je bijvoorbeeld trends met betrekking tot overgewicht en obesitas vinden.