Invloed politiek op het beleid

De invloed van de politiek op het beleid van een gemeente is groot. Als beleidsadviseur geef je advies aan de wethouder en aan het college van B&W, maar de wethouder of het college of de gemeenteraad beslist uiteindelijk.  Politieke wensen en ambities staan altijd voorop en krijgen altijd prioriteit.  

Wettelijke taken van een gemeente zijn heel belangrijk voor het ambtelijk apparaat. Deze taken moeten uitgevoerd worden, ongeacht politieke programma’s.  De uitvoering van niet-wettelijke activiteiten of interventies is echter afhankelijk van de politieke keuzes.  

Het bestuur kan niet zomaar besluiten dat een activiteit of interventie die meerdere jaren (3 jaar) is gefinancierd, wordt stopgezet. Daarom zie je vaak pilots van 1 of 2 jaren bij vernieuwingen. Bij langlopende activiteiten of interventies zitten de budgetten ‘vast’: dit zijn structureel subsidies en daar kun je niet zomaar mee stoppen.