ALPHA-NL

De ALPHA-NL (Antenatal Psychosocial Health Assessment) is een gevalideerde vragenlijst op papier voor verloskundige zorgverleners (1e en 2e lijn)  met als doel het signaleren van vroegtijdige risico’s voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, kindermishandeling en psychosociale problemen bij kinderen, zodat preventief interventies op gang gebracht kunnen worden.  

Het wordt ingevuld door de zwangere zelf, voorafgaand aan het tweede of derde consult, door middel van ja/nee vragen of op een 5 punts-schaal, bij voorkeur in de praktijk. De verloskundige hulpverlener kan vervolgens in een oogopslag zien waar een moeder problemen ervaart en waar het goed gaat. Tevens vraagt het instrument naar de behoefte aan hulp. Een training van een dagdeel wordt bij de ALPHA-NL sterk aangeraden omdat de ALPHA-NL een hulpmiddel is en vooral het gesprek van belang is. Daarnaast is het belangrijk dat verloskundige zorgverleners zicht hebben op de sociale kaart, en dat er samenwerkingsafspraken (zorgpaden met telefoonnummers) in het werkgebied zijn zodat snel en al vroeg in de zwangerschap psychosociale steun of hulp ingezet kan worden.