Kinderen in tel

Op basis van 11 indicatoren gebaseerd op het VN-kinderrechtenverdrag, meet Kinderen in Tel sinds 2006 de ontwikkelingen en verschillen in de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland en per gemeente. In totaal gebruikt 37% van de gemeenten de data uit Kinderen in Tel als instrument voor de invulling of het aanpassen van het jeugdbeleid. 

Kinderen in Tel biedt naast het databoek voor heel Nederland ook een op gemeente toegesneden rapport en dataset met vergelijkingen van de leefsituatie van de jeugd. De GGD/JGZ is goed in staat om binnen hun gemeente benodigde cijfers uit Kinderen in Tel te halen.