GGD

Om goed volksgezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid van volwassenen en de jeugd. Daarom doen GGD’en regelmatig onderzoek naar gezondheid en gezondheid gerelateerde onderwerpen op lokaal niveau. De GGD heeft ook gezondheidsinzicht in het sociaal domein. De GGD kan gegevens koppelen aan het wijkgezondheidsprofiel. 

Het wijkgezondheidsprofiel is een cijfermatige (kwantitatieve) rapportage over de wijk en haar bewoners, gericht op gezondheid en determinanten van gezondheid (beïnvloedende factoren)