CBB/ROS

Coöperatieve basiszorg in de buurt (CBB), onderdeel van het ROS-netwerk, faciliteert de ROS’en ten aanzien van de cyclus data-dialoog doen. De ROS’en hebben CBB opgericht om te voorzien in lokale databehoeften op het gebied van gezondheid en zorg. Door de krachten te bundelen hebben ROS-adviseurs de beschikking over relevante informatie om de partijen, landelijk en regionaal, te kunnen faciliteren en ondersteunen. Op basis van relevante data gaan de deelnemende partijen met elkaar in gesprek. De ROS-adviseur is veelal sparringpartner en begeleidt de dialoog om te komen tot een breed gedragen visie, beleidsvorming en verbeterplannen. Uiteraard kan de ROS-adviseur ook adviseren en ondersteunen bij de realisatie van het plan 

De ROS-adviseur begeleidt samenwerking in de eerste lijn en tussen de nulde, eerste en tweede lijn onder andere via de cyclus data-dialoog-doen. Een werkwijze om met elkaar te komen tot goede en betaalbare preventie en zorg in de wijk. Op landelijk niveau delen de ROS’en kennis en ervaring in het ROS-netwerk met tal van andere organisaties. Deze positie en kennis zijn ook landelijk van een belangrijk toegevoegde waarde voor beleidsontwikkeling, -duiding en -vertaling.