R4U

De R4U is een gevalideerde vragenlijst voor verloskundige zorgverleners die zich richt op zes domeinen van risicofactoren: sociale, psychische, leefstijl, algemeen medische, obstetrische en zorg gerelateerde risicofactoren. Het wordt ingevuld door de zorgverlener tijdens de intake met de zwangere. Doel is screening op medische en niet medische risicofactoren, gericht op het voorkomen van perinatale sterfte en morbiditeit. 

De R4U is digitaal beschikbaar in alle systemen van verloskundigen (Orpheus, Onatal en Vrumun) en kan door middel van een button worden geopend. Ook is het beschikbaar in een aantal ziekenhuizen. Er zijn geen kosten voor het gebruik, kosten voor inbouw verschilt per automatiseerder. Na het invullen van de items wordt een totaalscore gepresenteerd.  

Het Erasmus Mc heeft een factsheet ontwikkeld die hoort bij de R4U vragenlijst.  

Meer informatie: www.erasmusmc.nl/HP4ALL  

email healthypregnancy4all@erasmusmc.nl