ICHOM

In het BUZZ project wordt momenteel de Nederlandse ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte geïmplementeerd in 7 pilots.  Doel is zwangeren en (pas) bevallen vrouwen een beter inzicht geven in de voor hen belangrijke keuzes tijdens en na de zwangerschap, zodat zij geïnformeerd kunnen beslissen over de zorg voor zichzelf en haar (ongeboren) kind. Hiermee wordt het bespreken van uitkomsten van de zwangerschap in de spreekkamer gestimuleerd. Behalve voor het bespreken van de uitkomsten in de spreekkamer met de verloskundige of gynaecoloog, kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden voor verbetering van de zorg.  

De ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte wordt op vijf meetmomenten tijdens en na de zwangerschap afgenomen. In de vragenlijst zijn zowel vragen gericht op problemen in het medische domein, als op het psychosociale domein (o.a. depressie en hulp in de omgeving). De ICHOM-vragenlijst is niet ontwikkeld met als doel kwetsbare zwangeren op te sporen. Er komen wel thema’s aan de orde die aanleiding kunnen geven om verdere risicofactoren voor kwetsbaarheid in kaart te brengen. De set is getoetst op toepasbaarheid en begrijpelijkheid voor de Nederlandse situatie. De vragenlijsten uit de uitkomstenset zijn deels gevalideerd voor de Nederlandse situatie.