GIZ methodiek

De GIZ methodiek  (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) is een erkende methodiek waarmee je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart kan brengen. Samen met (aanstaande) ouders, jeugdigen en andere professionals.) wordt de zorgbehoefte van een gezin in kaart gebracht. Zo kan tijdig passende ondersteuning worden ingezet en wordt de eigen kracht versterkt.  

De Kernelementen van de GIZ-methodiek zijn de Common Assesment Framework (CAF) driehoek en de Gezonde Ontwikkling Matrix (GOM).   

De drie zijden van de CAF-driehoek belichten ieder zes factoren die betrekking hebben op de ontwikkeling van het kind, opvoedcapaciteiten van de ouder en de gezins-en omgevingsomstandigheden.  Met behulp van de Gezonde Ontwikkeling Matrix (GOM) kan op  actieve wijze de aard,  ernst en  urgentie van de situatie en zorgbehoeften gezamenlijk systematisch in kaart gebracht worden.. De professional werkt vanuit een vraaggerichte en open attitude en zet motiverende en oplossingsgericht gesprekstechnieken in tijdens de gesprekken. 

Zie ook Factsheet GIZ  

De methode is effectief bewezen in de JGZ en is toepasbaar gemaakt voor de kraamzorg (zie onderzoeksrapport) Er is een onderzoek aanvraag ingediend voor implementatie in de verloskunde. GGD Hollands Midden is eigenaar van de GIZ, NCJ is de beheer en verantwoordelijk voor landelijke implementatie en borging. Het LUMC en TNO zijn betrokken bij onderbouwing en doorontwikkeling van de GIZ. 

Voor meer informatie: zie  website NCJ of email naar giz@ncj.nl