Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

De EPDS is een gevalideerde vragenlijst gericht op het opsporen van risicofactoren voor een postnatale depressie. Het kan kort na de bevalling worden afgenomen of binnen 12 maanden na de bevalling. De vragenlijst wordt ingevuld door de moeder en besproken met de verloskundige of JGZ. De vragenlijst wordt ook wel prenataal afgenomen, maar hievroor is volgens het NJI de validiteit en betrouwbaarheid onzeker.  

De EPDS is opgenomen in de ICHOM set.