Checklist Vroegsignalering in de kraamtijd

De checklist Vroegsignalering in de kraamtijd is een checklist voor kraamverzorgenden om hen te ondersteunen bij het signaleren van knelpunten, problemen of hulpvragen in het kraamgezin. Het bestaat uit 35 mogelijke waarnemingen waarbij de kraamverzorgende telkens, op grond van eigen professionaliteit, afweegt of er ‘geen bijzonderheden’ zijn of dat er ‘extra aandacht’ nodig is. De kraamverzorgende bespreekt de bevindingen zo mogelijk met de ouders zelf en/of draagt deze over aan de verloskundige en/of JGZ 

Zie ook de toelichting op de checklist. 

Meer informatie bij TNO