Digitale ondersteuning

MijnKind.Online levert een digitale, online omgeving voor zwangeren/ouders en een digitale omgeving voor zorgverleners.  Beide omgevingen zijn met elkaar verbonden. Samen met zorgverleners, krijgt de (aanstaande) moeder online toegang en inzicht in haar (zwangerschaps) gegevens en wordt zij voor de modules die haar zorgverleners gebruiken (zoals bijvoorbeeld screeningsinstrumenten uit de geboortezorg, voorlichting, vragenlijsten, behandelplannen, specifieke zorgprogramma’s voor kwetsbare zwangeren etc.) uitgenodigd door haar eigen verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgende of zorgverlener uit het sociaal domein.  

Zo kunnen zorgverleners die vanuit verschillende organisaties samenwerken EN de zwangere/ouders, gemakkelijk en veilig online zorginformatie delen. Geschikt om samenwerkingsinitiatieven vanuit Kansrijke Start digitaal te ondersteunen.  

Meer weten? www.mijnkind.online