Voorbeeld: Utrecht Overvecht

In dit postcodegebied wordt de kans op een ongunstige uitkomst van de zwangerschap vergroot, door de volgende determinanten: 

  • Diabetes type 2. 
  • Psychische problematiek. 
  • Roken. 
  • Niet-westerse allochtonen. 
  • Huishoudens met een laag inkomen. 

Bovenstaande determinanten kunnen mogelijk de oorzaak zijn van het hoge aantal prematuren en het hoge aantal SGA binnen het VSV. Deze ongunstige start voor de pasgeborene kan een ongunstige invloed hebben op de baby of kindertijd, of zelfs het volwassen leven. 

De gemeente is verantwoordelijk voor kinderen van 0-18 jaar, een ongunstige start brengt in het latere leven meer zorg en kosten met zich mee voor de gemeente. Kinderen met een minder goede gezondheid rond de geboorte hebben een grotere kans op groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht later in hun leven. 

Kinderen met een laag geboortegewicht (<1500 gram) en vroeggeboorte (<32 weken) lopen risico op het ontwikkelen van neurologische beperkingen die het verloop van hun ontwikkeling kunnen beïnvloeden30. Neurologische beperkingen kunnen onder andere leiden tot: 

  • Minder motorische vaardigheden. 
  • Lagere scores intelligentieonderzoek. 
  • Vaker gedragsproblemen. 

Met name (maar niet alleen) vrouwen met een lage SES hebben verhoogde risico’s op deze ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Neem dit mee in uw gesprek met de gemeente, probeer de verbinding te leggen tussen determinanten en uitkomsten voor de gezondheid. 

Via de website van de gemeente kunt u op hoofdlijnen teruglezen op welke thema’s zij zich de komende periode richt, zodat u op de hoogte bent van kansen en raakvlakken voor samenwerking.