Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS)

De zeventien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS) zijn regionaal georganiseerd en weten wat er speelt in de regio. De ROS in uw regio adviseert en begeleidt de eerste lijn en betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk. Hun uitgebreide netwerk en onafhankelijke positie maken het mogelijk om partijen zoals zorgverleners en lokale overheden met elkaar te verbinden om de gewenste veranderingen in de zorg te realiseren: over de lijnen heen en in gesprek met inwoners/patiënten. De ROS-adviseur verzamelt allereerst met en voor de betrokken partijen relevante informatie, voor de juiste dialoog en verantwoorde beleidskeuzes.