Gemeente 

De gemeente is een essentiële partner om de zorg aan kwetsbare zwangeren te kunnen verbeteren. Zij voert de regie over het opstellen van het gezondheidsbeleid (ook sociaal-domein) en de uitvoering ervan. De gemeente heeft ook kennis van de bijdragen van partners die advies leveren, het beleid vertalen naar concrete activiteiten en deze uitvoeren. Zij zorgt voor afstemming tussen betrokken partijen en stuurt op hun bijdragen.