Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

De JGZ in Nederland heeft de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. 

Het ontwikkelen van een gezonde ouder-kind relatie bij kwetsbare ouders is complex in aanpak en inhoud. Hier is specifieke kennis en deskundigheid voor nodig waarbij de JGZ, ook in de prenatale fase, een belangrijke rol kan spelen. Het is dus belangrijk de krachten van de partners rondom de geboortezorg (verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en gemeenten) te bundelen en daarmee continuïteit binnen de zorg te waarborgen.