Geboortezorglandschap

Als je in je regio met een lokale coalitie aan de slag gaat, wordt vaak opgemerkt dat men onbekend is hoe de geboortezorg georganiseerd is: welke VSV’s zijn er bijvoorbeeld in onze regio actief? Hoe verhoudt zich dit tot de ROAZ waar de GGD actief in is?  Maar andersom kan ook: wil je weten of  er een lokale coalitie Kansrijke Start in je gemeente is? En welke JGZ organisatie actief  is in jouw regio?  

Het geboortezorglandschap kan hierin behulpzaam zijn.  

Met de beschikbare contactgegevens kun je snel contact leggen met je gemeente over hun aanpak rondom Kansrijke Start. Of met de JGZ organisatie die actief is binnen jouw VSV.