Pharos

Adviseurs van Pharos ondersteunen in opdracht van VWS de ruim 275 gemeenten die zich hebben aangemeld bij het Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start bij het vormen van een duurzame coalitie met partners uit het sociaal en medisch domein. Naast ondersteuning op maat worden goede voorbeelden, artikelen en dossiers gedeeld. Het landelijk expertisecentrum Pharos bestaat ruim 30 jaar en heeft als doel het bijdragen het terugdringen van gezondheidsverschillen door het verzamelen van kennis, deze te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat. Zij doen dit bijvoorbeeld via onderzoek, advies, trainingen, workshops, bijeenkomsten en praktische publicaties; van handreikingen tot beeldverhalen. Contact: info@kansrijkestart.nl