De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

In een artikel in  Nataal worden resultaten van het project “De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind” beschreven. Juist de moeders die meer zorg kunnen gebruiken, nemen geen of weinig kraamzorg af. Wat kan vanuit de gboortezorg gedaan worden om deze ongewenste situatie tegen te gaan? Het onderzoek biedt aanknopingspunten om deze moeders betere zorg te bieden.  

In het artikel wordt ook verwezen naar het Pharos Leerplatform waar gratis e-learningmodules staan die kunnen ondersteunen bij het op een begrijpelijke manier in gesprek gaan met gezinnen met een lage sociaaleconomische status of met een migratie-achtergrond. 

Lees de ZonMw publicatie met resultaten over het onderzoek.