ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte

Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte

De uitkomstenset bestaat uit:

  1. Medische gegevens uit het zorgdossier, die al door de verloskundig zorgverlener worden ingevuld;
  2. Patiëntgerapporteerde uitkomsten (Patient-Reported Outcome Measures, ofwel PROMs) over gezondheid en welzijn; de cliënt/patiënt ontvangt op 5 momenten in haar zwangerschap en daarna vragenlijsten en geeft antwoord op gestelde vragen;
  3. Patiëntgerapporteerde ervaringen (Patient-Reported Experience Measures, ofwel PREMs) met de zorg; naast uitkomsten beantwoordt de cliënt/patiënt ook vragen over haar ervaringen en tevredenheid met de zorg.

Vragenlijsten op vijf meetmomenten

De patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen worden op vijf momenten tijdens de zwangerschap en in de periode erna gemeten:

1. Bij ongeveer 11 weken zwangerschap

2. Bij ongeveer 28 weken zwangerschap

3. In de dagen na de bevalling

4. Ongeveer 6 weken na de bevalling

5. Ongeveer 6 maanden na de bevalling

Per meetmoment worden de op dat moment relevante uitkomsten gemeten. Voor elke uitkomst is een vragenlijst. Bij sommige uitkomsten wordt eerst een screenende vraag gesteld. Afhankelijk van het antwoord volgen meer vragen. Hierdoor verschilt niet alleen per meetmoment het aantal vragen, maar ook per respondent.
Uitkomstenset vragenlijst T1
Uitkomstenset vragenlijst T2
Uitkomstenset vragenlijst T3
Uitkomstenset vragenlijst T4
Uitkomstenset vragenlijst T5
Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte
Overzicht aantal vragen(lijsten) per meetmoment

De ICHOM werkgroep heeft in haar rapport bij de oplevering van de Standard Set Pregnancy & Childbirth geadviseerd welke vragenlijsten gebruikt dienen te worden bij het meten van uitkomsten. Voordat de internationale set bruikbaar was voor de Nederlandse situatie, is er een onderzoek naar de toepasbaarheid gedaan en zijn een aantal extra domeinen toegevoegd. Sommige vragenlijsten waren reeds in het Nederlands beschikbaar en gevalideerd en andere vragenlijsten zijn met toestemming van de eigenaar in het Nederlands vertaald door een daarin gespecialiseerd vertaalbureau. Ook zijn sommige vragenlijsten in samenwerking met Pharos en Patiëntenfederatie Nederland herschreven. Ze zijn getest bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Hierna zijn aanpassingen doorgevoerd om de vragenlijsten zo toegankelijk mogelijk te maken.

Informed consent en patiënteninformatie
Het bespreken van de antwoorden uit de vragenlijsten in de spreekkamer is onderdeel van de reguliere zorg, daar is geen aparte toestemming voor nodig. Om de uitkomsten ook te kunnen gebruiken voor kwaliteitsverbetering en/of voor (wetenschappelijk) onderzoek is echter wel expliciete toestemming nodig van de cliënt.
Hiervoor heeft BUZZ een informed consent formulier ontwikkeld
Ook is er een voorbeeld tekst voor de patiënteninformatiebrief opgesteld

Voordat de cliënt start met het invullen van de eerste vragenlijst zal haar toestemming worden gevraagd voor het gebruik van haar antwoorden voor de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening en/of voor (wetenschappelijk) onderzoek. De brief en het informed consent formulier dienen eenmalig verstrekt te worden aan de cliënt, idealiter op het eerste meetmoment rond 11 weken zwangerschap. Indien dit niet mogelijk is, dient dit op het eerstvolgende meetmoment te gebeuren. Als de cliënt geen toestemming geeft voor het gebruiken van haar uitkomsten voor kwaliteitsverbetering en/of onderzoek, kunnen haar antwoorden/uitkomsten wel in de spreekkamer worden besproken, maar mogen ze verder niet gebruikt of zichtbaar worden.

Gebruiken uitkomstinformatie in de spreekkamer
Patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen worden bij voorkeur in een dashboard/viewer in of naast het electronisch dossier van de verloskundig zorgverlener getoond. Zo kan de zorgverlener tijdens het consult de recente (en eventueel eerder gegeven) uitkomstinformatie inzien en dit met de patiënt bespreken. Het BUZZ-project heeft een werkdocument opgesteld met waaraan dashboards voor zorgverleners moeten voldoen. Gedurende de looptijd van het project en al naar er meer ervaring wordt opgedaan, zal dit verder worden gespecificeerd.
Dashboard zorgverlenersDownload

In het dashboard kan de zorgverlener aflezen hoe het met de cliënt gaat. Per vragenlijst zijn er zogenaamde afkapwaarden en alerts vastgesteld. In tabellen en/of grafieken ziet de zorgverlener door toepassing van kleur en/of tekens (alarmbelletje) snel of de client scoort onder de normwaarde. Hierdoor kan de zorgverlener bepalen welke onderwerpen hij/zij in ieder geval wil bespreken.
Overzicht voor ICT inbouw afkapwaarden en alertsDownload

Ook voor de cliënten wordt gewerkt aan een voorstel voor dashboards. Dit is voor de zwangere of pas bevallen vrouw een handig hulpmiddel om te zien wat haar antwoorden waren en hoe de uitkomsten gedurende haar zwangerschap gelijk blijven of verschillen. Zo kan zij zich voorbereiden op haar consult.
Eisen en mogelijkheden voor een dashboardDownload