Handleiding voor organiseren focusgroep

Het (beter) betrekken van cliënten is een speerpunt voor veel VSV’s. Maar hoe daar in de praktijk vorm aan te geven is vaak nog de vraag. Er zijn veel manieren om ervaringen, meningen en verwachtingen van cliënten in kaart te brengen. Het organiseren van focusgroepinterviews of simpel focusgroepen is zo’n methode. Een praktische handleiding voor het organiseren, begeleiden en analyseren van een focusgroep vind je hier. Deze handleiding is ontwikkeld door PGO Support (2019).

Ook het Athena Instituut heeft materialen ontwikkeld om het cliënten perspectief in kaart te brengen. 

Zo vind je daar concrete draaiboeken voor een focusgroep met cliënten over continuiteit van zorg en het algemeen ervaren van zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Naar de toolbox Cliënt centraal.