Trainingen ‘Samen beslissen’

Effectief communiceren met laaggeletterden voor zorgprofessionals (Pharos)

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau? In deze training van Pharos leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. En je bent na afloop bekend en hebt geoefend met de terugvraagmethode.

Accreditatiepunten: 3

Meer informatie via Pharos.

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV (Academie Verloskunde Maastricht)

Wil je – in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg – gezamenlijke besluitvorming (GB; synoniemen: samen beslissen, shared decision making) daadwerkelijk integreren in je dagelijkse praktijk en zoek je handvatten en inspiratie om een gelijkwaardig partnerschap met de zwangere vrouw vorm te geven? En wil je dit aanpakken samen met collega’s van praktijk, kring of VSV?

Meer informatie over de e-learning vind je hier.

Amsterdam UMC: e-learning en toolbox samen beslissen (in ontwikkeling)

De eerste training start in juni 2021. Voor meer informatie kijk hier.

Heb je vragen? Die kun je mailen naar l.murugesu@amsterdamumc.nl