Samen beslissen in de spreekkamer

Onder dit kopje in het linker menu vind je hulpmiddelen en informatie voor invulling van het proces ‘Samen Beslissen’ als onderdeel van het thema Cliënt als gelijkwaardig partner.

‘Samen beslissen’ is het proces waarin zorgprofessional en cliënt gezamenlijk zoeken naar de zorg of de behandeling die het beste bij de cliënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de cliënt. De (medische) kennis van de zorgprofessional en de kennis van de cliënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij ‘samen beslissen’.

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen cliënt en zorgprofessional onmisbaar.