Achtergrond 3 goede vragen

Wat zijn de 3 goede vragen?

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Hoe zijn de 3 goede vragen ontstaan?
De 3 goede vragen vinden hun oorsprong in het buitenland. In Australië en Engeland zijn “Ask 3 questions” -campagnes gevoerd die patiënten op succesvolle wijze hebben gestimuleerd om mee te praten over hun zorg. Patiënten werden door communicatiematerialen zoals posters, folders, video’s en narrowcasting in de wachtkamers aangemoedigd om drie simpele vragen aan hun arts te stellen. Onderzoek naar de campagnes wees uit dat dit het gewenste effect had. Patiënten durfden sneller vragen te stellen en kregen betere informatie. Artsen merkten beter informatie op maat te kunnen geven. En de gesprekken duurde er niet langer door. Kortom, zowel patiënten als artsen werden zich meer bewust van het belang om samen te beslissen over iemands zorg.

Ontstaan in Nederland
Dit zou ook in Nederland moeten kunnen, was de algemene mening na het buitenlandse succes met de “Ask 3 questions-campagne”. Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben daarom de handen inéén geslagen om de campagne te vertalen naar de Nederlandse situatie. Deze campagne is uitgerold in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

De ambitie van Patiëntenfederatie Nederland en Federatie Medisch Specialisten is het verder landelijk uitrollen van de campagne. Om zo een breed draagvlak voor 3 goede vragen te creëren onder zowel patiënten als medisch specialisten. Want hoewel de informatie gericht is op patiënten, bespreek je 3 goede vragen natuurlijk samen.

Voor meer informatie: https://3goedevragen.nl/de-3-goede-vragen/over-3-goede-vragen/

3 goede vragen in de geboortezorg Patientenfederatie Nederland, het CPZ en BUZZ project willen het materiaal over de 3 goede vragen nu toespitsen op de geboortezorg. Zodat verloskundigenpraktijken, gynaecologen, kraamzorg en andere geboortezorgprofessionals gebruik kunnen maken van voorlichtingsmateriaal over de 3 goede vragen toegespitst op de geboortezorg.

In het linkermenu vind je meer materialen en informatie over 3 goede vragen voor zwangeren. Je kunt ook naar de website ‘3 goede vragen’ voor zorgbrede informatie.