Uitkomsten bespreken

Uitkomstinformatie geeft de zwangere en haar zorgverlener inzicht in hoe het met haar gaat en wat belangrijk voor haar is, zodat zij geïnformeerd samen kan beslissen over haar zorg en voor haar (ongeboren) kind. Zorgverleners kunnen met de combinatie van klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten over het hele traject de zorg nóg beter maken, door te leren van variaties in uitkomsten.

De uitkomstindicatoren worden in de eerste plaats gebruikt in de spreekkamer. De uitkomstinformatie geeft de zwangere of pas bevallen vrouw en haar zorgverlener inzicht in hoe het met haar gaat en wat belangrijk voor haar is. Haar antwoorden worden besproken en benut om de juiste zorg in te zetten, meest passend bij de individuele vrouw. Het meten en bespreken van uitkomsten en ervaringen die er voor de cliënt toe doen, stelt haar in staat om de regie te nemen over haar gezondheid en welzijn.

Platform www.waardegedrevenzorg.nl

7 VSV’s/IGO hebben met elkaar samengewerkt in het BUZZ-project (Bespreken Uitkomsten Zwangeren met de Zwangere) om een nieuwe werkwijze in de geboortezorg te introduceren: de cliënt vult op belangrijke momenten een vragenlijst in, zowel tijdens haar zwangerschap als zelfs nog een half jaar na de bevalling. Op basis van haar antwoorden bespreken zij en haar zorgverlener tijdens het consult hoe met haar gaat, zowel fysiek als mentaal. En dit gebeurt in de eerste en tweede lijn op dezelfde manier. Zo komen uitkomsten die er voor de cliënt toe doen binnen het gehele VSV centraal te staan. Met de bedoeling dat het gesprek tussen cliënt en zorgprofessional gelijkwaardiger wordt, en meer gericht op ‘samen beslissen’.

Het BUZZ-project, waarbij uitkomstinformatie gebruikt wordt bij Samen Beslissen, is inmiddels afgerond. De resultaten, ervaringen, tips en praktische hulpmiddelen kun je allemaal vinden op de nieuwe website www.waardegedrevenzorg.nl.