Toolkit Cliënt als gelijkwaardig partner

Een belangrijke ambitie in de geboortezorg is dat de (aanstaande) moeder gelijkwaardig partner is, regie heeft over haar eigen zorg en samen beslist met de zorgprofessionals. In deze toolkit vind je hulpmiddelen, voorbeelden, informatie en meer om het gelijkwaardig partnerschap in VSV’s verder vorm te geven. Deze zijn ingedeeld in drie niveau’s:

In de blauwe kolom links van deze tekst kun je navigeren tussen de verschillende onderdelen.

De toolkit wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie en middelen. Heb je voorbeelden of middelen die je in deze toolkit wilt delen? Stuur deze dan naar communicatie@collegepz.nl.

Update 18 september 2023