Agenda ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’

Cliëntparticipatie en keuzevrijheid zijn belangrijke waarden in integrale geboortezorg. De gezamenlijke geboortzorgpartijen hebben in de Agenda voor de Geboortezorg: Samen bevalt beter! (2018-2022) al de ambities uitgesproken dat in 2022 de cliënt gelijkwaardig partner is, regie heeft over haar eigen zorg en samen beslist met de zorgprofessional. De cliënt als gelijkwaardig partner is een leidend uitgangspunt op alle dossiers binnen de integrale geboortezorg.

Agenda Cliënt als gelijkwaardig partner, mei 2020

In deze Agenda ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’ hebben de gezamenlijke geboortezorgpartijen hun visie en koers verhelderd om de beoogde doelstelling voor 2022 te behalen. In de agenda is ook aandacht voor de randvoorwaarden en concrete activiteiten om de doelstelling  ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’ te bereiken. Deze koers is reeds ingezet in 2019 en zal jaarlijks worden geëvalueerd om te bekijken of dit plan bijstelling behoeft Er zal echter meer voor nodig zijn dan het ontwikkelen van concrete middelen en methodieken. Het betreft ook een omwenteling in de zorgrelatie. Een attitudeverandering van zorgprofessionals én cliënten.

Wil je enkele exemplaren in hardcopy opvragen? Stuur dan een mail met adresgegegevens naar: communicatie@collegepz.nl