Handreiking implementatie cliëntparticipatie voor organisatie VSV/IGO – cliënt- en moederraden

In deze handreiking worden de basisprincipes beschreven van cliëntparticipatie ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de totale huidige en toekomstige cliënten van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Hierbij worden de elementen zoals beschreven in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg aangehouden (cliëntenraad/regionale adviesraad).

Deze handreiking geeft informatie over wat cliëntenparticipatie inhoudt en ondersteunt de zorgprofessional bij het maken van de keuze welke vorm van cliëntenparticipatie past bij welk beoogd doel, rekening houdend met de wettelijke plichten en rechten die van kracht zijn in de geboortezorg.

Deze handreiking beschrijft NIET hoe de cliënt participeert en meedoet ten behoeve van haar eigen individuele zorg. 

Totstandkoming van de handreiking
Deze handreiking is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS. De werkgroep Cliëntenparticipatie van de CPZ Taskforce Geboortezorg bestaande uit vertegenwoordigers van de Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) heeft een product opgeleverd getiteld ‘Cliëntenparticipatie in de geboortezorg: een handreiking en bijbehorende matrix’.

In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en het Buikencollectief (voorheen Zelfbewustzwanger) is de handreiking verder doorontwikkeld tot de ‘Handreiking implementatie cliëntparticipatie op het gebied van organisatie van de geboortezorg op VSV/IGO-niveau’.