Digitale Inspiratie sessie om ‘gezamenlijke besluitvorming’ verder te bespreken in je VSV/IGO

Het vervolg op de e-learning ‘gezamenlijke besluitvorming’

In aansluiting  op het aanbod van de e-learning ‘gezamenlijke besluitvorming’ van 2021 is er door de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) een vervolg ontwikkeld om dit gedachtegoed verder te bespreken in je eigen VSV.

Met een digitale inspiratiesessie voor VSV’s wordt kort ingegaan op de belangrijkste principes van gezamenlijke besluitvorming. Vervolgens wordt door de professionals uit je eigen VSV onderling in groepen in gesprek gegaan over de toepassing daarvan bij casus die uit het eigen VSV afkomstig zijn. Na afloop worden inzichten en ontwikkelpunten voor het VSV geformuleerd waar de professionals zelf mee aan de slag willen gaan.

Om de gesprekken in de onderlinge groepen te begeleiden, zijn professionals uit het VSV nodig. Deze professionals worden voorafgaand aan de gezamenlijke inspiratiesessie geïnstrueerd in een korte train-de-trainer sessie. Dit wordt gedaan door trainers van de AVM.

Voor wie is de training?

De inspiratie sessie is gericht op een multidisciplinaire groep van gynaecologen, eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamverzorgenden en obstetrie verpleegkundigen verbonden aan een VSV

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd door de AVM bij KNOV, NVOG, V&VN en KCKZ. De gegevens voor accreditatie toekenning worden verzameld door de AVM en verwerkt in PE-online.

Kosten

Kosten per VSV/IGO zijn € 595,- (exclusief BTW)

De ontwikkelkosten voor deze cursus zijn betaald door het College Perinatale Zorg. Daardoor kan de cursus tegen een gereduceerd tarief aangeboden worden aan de VSV’s.

Wanneer?

In overleg met de trainers van de AVM en het betreffende VSV wordt een datum geprikt voor de inspiratiesessie.

Hoe meld je je aan? Heb je als VSV interesse in deze inspiratiesessie? Stuur dan een mail naar Leven Lang Leren Academie Verloskunde: lllverloskunde@av-m.nl met in de onderwerpsregel: inspiratiesessie GB CPZ.

Voor verder verdieping over dit onderwerp wordt aanbevolen e-learning ‘Gezamenlijke besluitvorming’ te volgen. Lees er meer over>>


Meer over ‘Cliënt als gelijkwaardig partner in integrale geboortezorg’


Cliëntparticipatie en keuzevrijheid zijn belangrijke waarden in integrale geboortezorg. De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben in de Agenda voor de Geboortezorg: Samen bevalt beter! (2018-2022) al de ambities uitgesproken dat in 2022 de cliënt gelijkwaardig partner is, regie heeft over haar eigen zorg en samen beslist met de zorgprofessional. De cliënt als gelijkwaardig partner is een leidend uitgangspunt op alle dossiers binnen de integrale geboortezorg.

In 2020 hebben de gezamenlijke geboortezorgpartijen hun visie en koers verhelderd in de Agenda ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’. In deze agenda staat ook een plan van aanpak om de gestelde doelen te behalen. Deze e-learning is een van de middelen om het veld te ondersteunen bij de implementatie en operationalisatie van het thema ‘Samen Beslissen’. Op kennisnetgeboortezorg.nl vind je ook een toolkit ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’ met informatie en hulpmiddelen voor gebruik in de spreekkamer, op nationaal en op regionaal niveau.

Contact
Heb je vragen over het aanbod? Dan kun je contact opnemen met het CPZ (communicatie@collegepz.nl). Heb je inhoudelijke vragen over de e-learning? Neem dan contact op met de Academie Verloskunde Maastricht (lllverloskunde@av-m.nl).