E-learning ‘Gezamenlijke Besluitvorming’

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van “de cliënt als gelijkwaardige partner” benadrukt. Uit de evaluatie van de ZIG blijkt dat dit thema bij veel VSV’s nog vaak onderbelicht blijft.

De Academie Verloskunde Maastricht heeft een e-learning ontwikkeld om inzicht te krijgen hoe je het gelijkwaardig partnerschap met de zwangere vrouw vorm kunt geven.

Over de e-learning
De e-learning met de titel: ‘Gezamenlijke Besluitvorming (GB)’ is ontwikkeld door het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht in de context van een onderzoeksproject waaraan verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen en kraamverzorgden hebben meegewerkt. De hier opgedane kennis is doorontwikkeld in een informatieve, interactieve en vooral erg praktische e-learning, zodat zorgverleners direct met de cliënt aan de slag kunnen. De e-learning duurt 2 uur verdeeld over 4 modules van elk ongeveer 30 minuten:

  1. Introductie in gezamenlijke besluitvorming
  2. Coaching in empowerment,
  3. Gezamenlijke besluitvorming in specifieke situaties,
  4. Gezamenlijke besluitvorming in het geboortezorgnetwerk.

In de e-learning wordt gewerkt met filmfragmenten, PowerPoint presentaties, korte teksten, oefeningen, reflectievragen, interviews en tips. Deelnemers ontvangen ook informatiemateriaal voor cliënten over gezamenlijke besluitvorming.  Je kiest zelf het moment van inloggen. Geadviseerd wordt om 1 module per week te doen en vervolgens het geleerde toe te passen in de praktijk. Maar sneller of langzamer is mogelijk. De e-learning wordt afgerond met een eindtoets. De e-learning is geaccrediteerd voor 2 uur bij NVOG (ABAN), KNOV, V&VN en in aanvraag bij KCKZ.

Meer weten over de e-learning ‘Gezamenlijke besluitvorming’? Kijk hier

Meer over ‘Cliënt als gelijkwaardig partner in integrale geboortezorg’
Cliëntparticipatie en keuzevrijheid zijn belangrijke waarden in integrale geboortezorg. De gezamenlijke geboortezorgpartijen hebben in de Agenda voor de Geboortezorg: Samen bevalt beter! (2018-2022) al de ambities uitgesproken dat in 2022 de cliënt gelijkwaardig partner is, regie heeft over haar eigen zorg en samen beslist met de zorgprofessional. De cliënt als gelijkwaardig partner is een leidend uitgangspunt op alle dossiers binnen de integrale geboortezorg.

In 2020 hebben de gezamenlijke geboortezorgpartijen hun visie en koers verhelderd in de Agenda ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’. In deze agenda staat ook een plan van aanpak om de gestelde doelen te behalen. Deze e-learning is een van de middelen om het veld te ondersteunen bij de implementatie en operationalisatie van het thema ‘Samen Beslissen’. Op kennisnetgeboortezorg.nl vind je ook een ’toolkit cliënt als gelijkwaardig partner’ met informatie en hulpmiddelen voor gebruik in de spreekkamer, op nationaal en op regionaal niveau.