Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeelden incidentmelden

Praktijkvoorbeelden incidentmelden Om de kwaliteit van zorg te verbeteren in de hele keten van VSV Haga Juliana Geboortecentrum heeft het…
Praktijkvoorbeeld

Multidisciplinaire transmurale risico-afhankelijke zorgpaden Limburg

Multidisciplinaire transmurale risico-afhankelijke zorgpaden Limburg Expect-calculator In april 2017 zijn predictiemodellen die het risico op het optreden van pre-eclampsie en…
Praktijkvoorbeeld

Format Geboortezorgplan

Format Geboortezorgplan In de zorgstandaard integrale geboortezorg staat beschreven dat elke zwangere een individueel geboortezorgplan opstelt in samenwerking met de…
Praktijkvoorbeeld

Reglement Moederraad Geboortehart in Hoorn

Reglement Moederraad Geboortehart in Hoorn Dit reglement is opgesteld en beschikbaar gesteld door de moederraad van Geboortehart in Hoorn.  Reglement…
Praktijkvoorbeeld

Privacy verklaring verloskundigen praktijk Nona

Privacy verklaring verloskundigen praktijk Nona Verloskundigen praktijk Nona uit Doetinchem stelt hun privacy verklaring waarin de cliënt precies aangeeft waar…
Praktijkvoorbeeld

De verloskundige de beste casemanager, Groenen et al. 2017, Tijdschrift voor Verloskundigen

Wetenschap: De verloskundige de beste casemanager, Groenen et al. 2017, Tijdschrift voor Verloskundigen Samenvatting van het artikel dat in 2017…
Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeeld: zorgpad kwetsbare zwangeren (VSV Amsterdam Noord, augustus 2018)

Zorgpad kwetsbare zwangeren (VSV Amsterdam Noord, augustus 2018) VSV Amsterdam Noord heeft het door hun ontwikkelde zorgpad voor kwetsbare zwangeren…
Praktijkvoorbeeld

Bedrijfsplan moederraad IGO Geboortehart

Bedrijfsplan implementatie moederraad IGO Geboortehart (Incl. begroting) Integrale Geboortezorg Organisatie Geboortehart beschrijft in dit bedrijfsplan hoe te komen tot een…
Praktijkvoorbeeld

Projectplan implementatie moederraad DVP Rijnmond (2015)

Projectplan implementatie moederraad DVP Rijnmond (2015) Het DVP Rijnmond beschrijft in dit projectplan de stappen die gezet worden om te…
Praktijkvoorbeeld

Beleid coördinerend zorgverlener beschikbaar gesteld door Alliant Geboortezorg Utrecht

Beleid coördinerend zorgverlener beschikbaar gesteld door Alliant Geboortezorg Utrecht, juli 2018 Beleid coördinerend zorgverlener Alliant Geboortezorg Utrecht heeft in een…
Praktijkvoorbeeld

Taken en verantwoordelijkheden van een VSV – een uitwerking, CPZ, mei 2018

Taken en verantwoordelijkheden van een VSV – een uitwerking, CPZ, mei 2018 In deze notitie staat een beschrijving van de…
Praktijkvoorbeeld

Interprofessionele geboortezorgteams – een uitwerking– een uitwerking, CPZ, mei 2018

Interprofessionele geboortezorgteams – een uitwerking, CPZ, mei 2018 In deze notitie staat een nadere beschrijving van samenstelling en opties van…
22 mei 2018
Praktijkvoorbeeld

Implementatietool als hulp bij invoering Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Om VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg heeft het CPZ een implementatietool ontwikkeld. Het implementatieplan…
Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld: organisatie en aanpak implementatie zorgstandaard in de regio Eindhoven

Voorbeeld: organisatie en aanpak implementatie zorgstandaard in de regio Eindhoven In de regio Eindhoven hebben VSV Anna, VSV Catharina en…
Praktijkvoorbeeld

Format individueel geboortezorgplan, CPZ november 2018

Format individueel geboortezorgplan, CPZ november 2018 In dit format is het kader vanuit de zorgstandaard geschetst. Dit kan als handvat…
Praktijkvoorbeeld

Digitaal spreekuur: vormgeven interprofessioneel geboortezorgteam (MKC Tilburg)

Digitaal spreekuur: vormgeven interprofessioneel geboortezorgteam (MKC Tilburg) In dit digitaal spreekuur leggen verloskundige Wilma Steurs en gynaecoloog Cora Fiedeldeij uit…
Praktijkvoorbeeld

Risico inventarisatie behorend bij TIM procedure

Risico inventarisatie behorend bij TIM procedure Voorbeeld van een risicoinventarisatie behorende bij een TIM procedure inclusief een risico inventarisatie matrix….
Praktijkvoorbeeld

Format MDO – Moeder- Kindcentrum Tilburg

Format MultiDisciplinair Overleg (MDO) – intake bespreking – Moeder- Kindcentrum Tilburg Dit format wordt door het interprofessioneel geboortezorgteam van het…
Praktijkvoorbeeld

Richtlijn vroegsignalering en overdracht van gegevens in Amsterdam

Richtlijn vroegsignalering en overdracht van gegevens van pasgeborenen in Amsterdam Deze richtlijn is in 2011 ontwikkeld door de gemeente Amsterdam…
Praktijkvoorbeeld

Geboortezorgplan van EVAA

Geboortezorgplan van EVAA EVAA deelt hun Geboortezorgplan voor implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg met het veld. Geboortezorgplan