Beleid coördinerend zorgverlener beschikbaar gesteld door Alliant Geboortezorg Utrecht, juli 2018

Alliant Geboortezorg Utrecht heeft in een beleidsdocument uitgewerkt op welke wijze zij binnen het VSV invulling geven aan de coördinerend zorgverlener als onderdeel van de zorgstandaard integrale geboortezorg.