Format individueel geboortezorgplan, CPZ november 2018

In dit format is het kader vanuit de zorgstandaard geschetst. Dit kan als handvat gebruikt worden bij het verder vormgeven van het geboortezorgplan binnen het VSV.Dit format is samengesteld door het CPZ in samenwerking met diverse professionals uit het veld.