Digitaal spreekuur: vormgeven interprofessioneel geboortezorgteam (MKC Tilburg)

In dit digitaal spreekuur leggen verloskundige Wilma Steurs en gynaecoloog Cora Fiedeldeij uit hoe zij een interprofessioneel zorgteam binnen het Moeder-, en Kindcentrum in Tilburg hebben vormgegeven.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: totstandkoming samenwerkingsvorm, het Multidisciplinair overleg (MDO), intakebespreking, het Casemanagerschap, het EPD. Maar ook delen Wilma en Cora informatie wat hun samenwerking de cliënt en henzelf heeft opgeleverd.

Daarbij beantwoorden zij de vele vragen van de deelnemers aan het spreekuur.