Wetenschap: De verloskundige de beste casemanager, Groenen et al. 2017, Tijdschrift voor Verloskundigen

Samenvatting van het artikel dat in 2017 geplaatst is in het TvV:

Eerstelijns verloskundigen zijn essentieel om verbindingen tussen professionals in een geboortezorgnetwerk te leggen. Hun vaardigheden én hun toegankelijke positie voor zwangere vrouwen maken de eerstelijns verloskundigen het meest geschikt als casemanager. Dit concluderen Carola Groenen en collega’s. Voor TvV schreven zij een bewerking van de resultaten die eerder dit jaar verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Midwifery.