Format Geboortezorgplan

In de zorgstandaard integrale geboortezorg staat beschreven dat elke zwangere een individueel geboortezorgplan opstelt in samenwerking met de coördinerend zorgverlener. Samen met enkele professionals uit de praktijk heeft het CPZ een format opgesteld waarin de elementen als genoemd in de zorgstandaard zijn opgenomen. Dit format kan gebruikt worden door het VSV om het geboortezorgplan te implementeren in het VSV.

Momenteel zijn de geboortezorgpartijen onder voorzitterschap van het CPZ en ondersteund door Babyconnect aan de slag met een doorontwikkeling van dit plan naar een nieuw ( digitaal) format volgens de meest actuele inzichten m.b.t Samen Beslissen. Streven is om dit plan in de toekomst ook toegankelijk te maken voor de cliënt via het PGO. In 2022 zal hier een implementatiepilot mee worden uitgevoerd. Interesse om deel te nemen aan deze pilot?

Wij horen het graag! U kunt dit melden bij Carolinevanweert@collegepz.nl.