Home Format Geboortezorgplan

Format Geboortezorgplan

In de zorgstandaard integrale geboortezorg staat beschreven dat elke zwangere een individueel geboortezorgplan opstelt in samenwerking met de coördinerend zorgverlener. Samen met enkele professionals uit de praktijk heeft het CPZ een format opgesteld waarin de elementen als genoemd in de zorgstandaard zijn opgenomen. Dit format kan gebruikt worden door het VSV om het geboortezorgplan te implementeren in het VSV.