Praktijkvoorbeelden incidentmelden

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren in de hele keten van VSV Haga Juliana Geboortecentrum heeft het VSV een procedure opgesteld voor melden, classificeren en analyseren van incidenten in verloskunde.  Met het implementeren en borgen van verbetervoorstellen wordt de veiligheid en kwaliteit van verloskundige zorg in de regio vergroot. VSV Haga deelt materialen ter inspiratie van andere regio’s.

Meer informatie? Bekijk onderstaande links:

VIM systeem opzetten

Safety II Leren in de praktijk

VIM noordwest Nederland