Geboortezorg en Safety – II: leren van de praktijk

29 juni 2020

Samen werken is samen verantwoordelijk. Ook voor kwaliteit & veiligheid. Maar hoe doe je dat?

Safety II is een andere nieuwe benadering om met elkaar te leren. In plaats van het kijken wat incidenteel mis is gegaan wordt met name aandacht besteed aan waarom het in de meeste gevallen goed gaat. De zorgverlener als mens wordt daarbij niet gezien als faalfactor ( die de protocollen niet precies volgt in de praktijk) maar juist als de flexibele, adaptieve factor die zorgt  voor optimale aanpassing aan de complexe praktijksituaties. De aanpak richt zich juist op het vergroten van dit adaptieve vermogen  waar ook ”situational awareness” een belangrijke aspect  in vormt.

Onderling leren

In het najaar van 2020 gaan vier multidisciplinaire teams vanuit VSV’s de uitdaging aan om zes maanden gezamenlijk een Safety-II project op te pakken. Dit doen zij via het “collaboratieve learning model” van MediRisk[1] , MediRisk noemt dit “onderlinge leren”. Hierdoor profiteren alle teams van elkaars leer/verbeter resultaten/plannen. Het programma start met een training, dan volgt de uitvoering en leren in de praktijk van de eigen VSV. Tot slot is er een gezamenlijke reflectie en worden inzichten gedeeld.

Mocht je zelf contact willen opnemen over dit onderwerp, mail naar: preventie@medirisk.nl

Safety-II en verloskundige samenwerkingsverbanden

Safety-II voor verloskundige samenwerkingsverbanden betekent: onderling leren van de dagelijkse complexe praktijk. De afgelopen 15 jaar lag de focus vooral op het leren van incidenten en calamiteiten. Dit moeten we natuurlijk blijven doen. Maar juist door op een andere manier te kijken naar de dagelijkse praktijk, waar het gelukkig bijna altijd goed gaat, valt nog veel te leren over risico’s en veiligheid. Safety-II nodigt uit om systemisch te reflecteren op normale maar steeds complexer wordende situaties om van daaruit concrete verbeterplannen te maken. Het leidt tot het extra inzicht om de patiëntveiligheid toch nog te verbeteren voorbij de aanwezigheid van alle protocollen. Die verbeteringen zijn concreet en praktisch


[1] MediRisk, een onderlinge waarborgmaatschappij van ziekenhuizen voor de verzekering van medische aansprakelijkheid en patiëntveiligheid zonder winstoogmerk, is een partij die daar veel ervaring mee heeft. In 2017 introduceerden zij een nieuwe kijk op veiligheid voor de zorg in Nederland: Safety II. De afgelopen jaren begeleidde MediRisk succesvol meer dan 30 ziekenhuizen om te leren van de dagelijkse praktijk. Dit is nu ook beschikbaar voor verloskundige samenwerkingsverbanden.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...