Project Veilig Incidenten Melden (VIM) door Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (VSV OLVG West)

‘Klein maar Fijn project’ dat in 2016 mede mogelijk zijn gemaakt door het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Veilig Incidenten Melden (VIM)

  • VSV: VSV OLVG West
  • Projectleiding: Betty de Vries
  • Doel: Een Veilig Incidenten Melding (VIM) systeem geschikt te maken voor en te implementeren in de nulde, eerste lijn en tweede.
    Het project  “Lef om te leren”  gaf de mogelijkheid om incidenten te melden met betrekking tot de overdrachten en samenwerking tussen de verschillende instanties en disciplines binnen VSV OLVG West. Leden van het VSV hadden genoeg lef om te melden en te leren. Hierdoor konden concrete verbeteracties ingezet worden die een impuls geven voor betere zorg voor moeder en kind EN een betere samenwerking tussen professionals en organisaties. Lees hier verder.
  • Producten: Alle formulieren, documenten, nieuwsbrieven en handleiding zijn op te vragen bij Betty de Vries (betty.devries@olvg.nl)