Multidisciplinair project: lef om te leren: VIM systeem opzetten

Het project  “Lef om te leren”  gaf de mogelijkheid om incidenten te melden met betrekking tot de overdrachten en samenwerking tussen de verschillende instanties en disciplines binnen VSV OLVG West. Leden van het VSV hadden genoeg lef om te melden en te leren. Hierdoor konden concrete verbeteracties ingezet worden die een impuls geven voor betere zorg voor moeder en kind EN een betere samenwerking tussen professionals en organisaties. Lees hier verder.

Links: