Interprofessionele geboortezorgteams – een uitwerking, CPZ, mei 2018

In deze notitie staat een nadere beschrijving van samenstelling en opties van inrichten van het interprofessionele geboortezorgteam als beschreven in de zorgstandaard integrale geboortezorg.