Multidisciplinaire transmurale risico-afhankelijke zorgpaden Limburg

Expect-calculator

In april 2017 zijn predictiemodellen die het risico op het optreden van pre-eclampsie en diabetes gravidarum in kaart brengen, beschikbaar gesteld aan de zorgprofessionals in de regio en ingebed in de risico-afhankelijke zorgpaden (Expect Calculator). Wanneer het risicoprofiel wordt berekend wordt tevens op maat gesneden patiënt voorlichtingsmateriaal verstrekt, dat de zorgverlener kan gebruiken bij de gezamenlijke besluitvorming. Dankzij de Expect Calculator wordt het inzicht in het individuele risicoprofiel vergroot, waarbij de vrouw meer regie krijgt over de zorg tijdens haar zwangerschap. Hierdoor kan de zwangere vrouw samen met haar zorgverlener weloverwogen keuzes maken.

De meest recente versies staan op de website www.zwangerinLimburg.nl

Transmurale multidisciplinaire zorgpaden:

Er zijn 17 multidisciplinaire transmurale risico-afhankelijke zorgpaden ontwikkeld op basis van gedeelde zorg.

Het betreft de zorgpaden:

 • Basis prenatale zorg
 • Obesitas
 • Hyperemesis gravidarum
 • Meerlingzwangerschap
 • Foetale groeibeperking
 • Foetale macrosomie
 • Diabetes gravidarum
 • Pre-existente diabetes mellitus
 • Hypertensieve aandoeningen
 • Verschillende klachten tijdens de zwangerschap
  • Vaginaal bloedverlies
  • Koorts
  • Gebroken vliezen
 • Vroeggeboorte
 • Serotiniteit
 • Normale baring
 • Niet vorderende baring
 • Schouderdystocie
 • Fluxus post partum
 • Kraamzorg

Alle zorgpaden zijn omschreven en samengevoegd in een zorgpaden-aanbevelingendocument. Verder is een literatuurdocument samengesteld met de literatuuropgave per zorgpad en een beschrijving van de besluitvorming per zorgpad. De zorgpaden zijn beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland.

Digitaal integraal transmuraal Moeder en Kind Dossier

Een digitaal integraal transmuraal Moeder en Kind Dossier is in ontwikkeling.