Nieuws Richtlijnen en Handreikingen vlucht...

Richtlijnen en Handreikingen vluchtelingen

29 maart 2022

Hier verzamelen we relevante richtlijnen en handreikingen voor de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Richtlijn geboortezorg asielzoekers

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers is in juni 2020 geactualiseerd. Bekeken wordt in hoeverre die moet worden aangepast voor de opvang van de huidige groep Oekraïense vluchtelingen. Zodra een geactualiseerde versie beschikbaar is, delen we die.


Handreiking Intake JGZ (Oplegger)

Deze oplegger bij de handreiking intake JGZ Statuskinderen is ontwikkeld door de werkgroep vluchtelingen AJN en Jeugd V&VN M+G.


Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)

Om gemeenten te helpen bij het opzetten en beheren van opvanglocaties voor Oekraïners heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorlopige Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (hierna: GOO) uitgebracht.

Ten aanzien van geboortezorg staat in Bijlage 1 dat het van belang is dat gemeenten afspraken maken met verloskundige praktijken met het oog op de geboortezorg. (Meer informatie volgt zodra het beschikbaar is.)

Deze handreiking wordt gepubliceerd op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)Lees ook

8 maart 2023
Preventie

Webinar 'Als je elkaars taal niet spreekt'

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseren wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
16 januari 2023
Kansrijke Start

Declaratie talentolk mogelijk in geboortezorg per 1/1/2023

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de...
10 oktober 2022
Vluchtelingen

In goede handen?

Een onderzoek naar de gezondheid van en zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland ‘Investeer als hulpverlener in het winnen van...