Nieuws Richtlijnen en Handreikingen vlucht...

Richtlijnen en Handreikingen vluchtelingen

29 maart 2022

Hier verzamelen we relevante richtlijnen en handreikingen voor de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Richtlijn geboortezorg asielzoekers

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers is in juni 2020 geactualiseerd. Bekeken wordt in hoeverre die moet worden aangepast voor de opvang van de huidige groep Oekraïense vluchtelingen. Zodra een geactualiseerde versie beschikbaar is, delen we die.


Handreiking Intake JGZ (Oplegger)

Deze oplegger bij de handreiking intake JGZ Statuskinderen is ontwikkeld door de werkgroep vluchtelingen AJN en Jeugd V&VN M+G.


Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)

Om gemeenten te helpen bij het opzetten en beheren van opvanglocaties voor Oekraïners heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorlopige Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (hierna: GOO) uitgebracht.

Ten aanzien van geboortezorg staat in Bijlage 1 dat het van belang is dat gemeenten afspraken maken met verloskundige praktijken met het oog op de geboortezorg. (Meer informatie volgt zodra het beschikbaar is.)

Deze handreiking wordt gepubliceerd op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)Lees ook

28 april 2022
Vluchtelingen

Aanmelden zwangere vrouwen Oekraïne niet meer elke 30 dagen

Declareren geboortezorg Oekraïense vluchtelingen voorlopig nog via CAK Het ministerie van VWS heeft 28 april laten weten dat voor de...
25 april 2022
Vluchtelingen

Kabinet besluit over onderwijs en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status, waardoor de toegang tot de gezondheidszorg op een andere manier moet worden georganiseerd....
22 april 2022
Vluchtelingen

Wijzigingen subsidieregeling zorg onverzekerden

Per 1 maart 2022 heeft het CAK een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden...