Nieuws Actualisatie Ketenrichtlijn geboort...

Actualisatie Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers

3 augustus 2020

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers dient ter begeleiding van zwangere asielzoeksters in de asielopvang. Deze ketenrichtlijn is geïnitieerd in 2010 en is in samenwerking met de landelijke organisaties KNOVBrancheorganisatie GeboortezorgGZARMANVOG, COA en GGD GHOR Nederland tot stand gebracht. In juni 2020 is de richtlijn geactualiseers.

Het schema hoofdtaken en processtappen beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners/ organisaties en de benodigde afstemming tussen betrokken partijen gedurende de begeleiding van de zwangere asielzoekster. De werkwijze in  reguliere zorg is het uitgangspunt; in deze ketenrichtlijn staan de taken en processen specifiek voor deze doelgroep beschreven.


Lees ook

4 juli 2022
Kansrijke Start

Workshop en hulpmiddelen prenataal huisbezoek JGZ

geüpdatete versie (handige links naar overzichtspagina NCJ opgenomen) Op 1 juli 2022 gaat de wijziging van de Wet publieke gezondheid...
15 juni 2022
Vluchtelingen

Tolken en taalondersteuners beschikbaar Oekraïners

Goed nieuws! Vanaf maandag 13 juni zijn tolken en taalondersteuners kosteloos beschikbaar voor de zorg aan Oekraïners! Deze ondersteuning bestaat...
15 juni 2022
Vluchtelingen

Folder beschikbaar in het Oekraïens: Welke zorg krijgt u in Nederland als u zwanger bent?

Voor Oekraïense vluchtelingen is een folder ontwikkeld over de Nederlandse geboortezorg. In Nederland doen we er alles aan om zo...