Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

1 maart 2024

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer geïnformeerd eind februari geïnformeerd. Aanleiding daarvoor is de brief van de KNOV waarin zij aangegeven niet langer achter het beleid te kunnen staan om pasgeborenen te gaan injecteren met Vitamine K. Wel wil de KNOV samenwerken om de huidige orale toediening te verbeteren. VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd haar advies te actualiseren en met alternatieven te komen. Met geboortezorgpartijen heeft VWS afgesproken om in te zetten op het optimaliseren van de huidige toediening Vitamine K via druppeltjes en op het verbeteren van de registratie en de monitoring van de toediening van vitamine K.

Bekijk hier de brief van staatssecretaris van Ooijen naar de Tweede Kamer.


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...