Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

24 augustus 2023

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze mogelijkheid volop benutten. Goede communicatie is immers essentieel om veilige zorg te kunnen bieden. Bovendien lopen anderstalige cliënten een veel hoger risico op complicaties tijdens  zwangerschap, geboorte en postpartum. En hoe kun je goed communiceren als je de cliënt en haar partner niet verstaat? Geboortezorgprofessionals zouden weer meer routine moeten krijgen om laagdrempelig een tolk te betrekken bij het gesprek. 

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft een special uitgebracht over Kraamzorg bij anderstalige gezinnen. De 16 pagina’s tellende special bevat diverse interviews met mensen uit het veld en met een tolk, alle relevante informatie over waarom en hoe je een tolk inzet, maar ook feiten & cijfers, tips hoe je een tolkengesprek voert en diverse tools en materialen die je kunt inzetten om ouders goede voorlichting te bieden in eigen taal. Deze special is niet alleen relevant voor de Kraamzorg maar voor alle beroepsgroepen in de geboortezorg.

Zuigelingenzorg moet 100% duidelijk zijn, stelt jeugdarts Petra de Jong in het openingsinterview.

De Jong zette zich jarenlang in voor terugkeer van tolken in de geboortezorg. “Een gesprek voeren of iets uitleggen aan een moeder met een tolk erbij, kost extra tijd en moeite. Maar: doe het! Het is deenige manier om goede zorg te verlenen en het geeft je voldoening.”

De special bevat ook informatie over hoe je de inzet van een tolk regelt en hoe je als zzp’er, praktijk of organisatie de kosten hiervan declareert. 

Eén van de artikelen gaat in op hoe vrouwen met een taalbarrière de zorg tijdens zwangerschap, geboorte en postpartumperiode in een nieuw land zelf ervaren. Alle internationale studies rond deze vraag zijn samengebracht tot één leidraad voor respectvolle interculturele geboortezorg.   

Goed ouderschap kan er heel anders uitzien dan ‘wij’ denken, betoogt Judi Mesman in het slotartikel.

Mesman is hoogleraar Jeugd en Samenleving en won in 2021 de Stevinpremie voor haar onderzoek. “Ons westerse beeld van goed ouderschap belemmert de aansluiting met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Wees je als professional daarom bewust van je eigen normen en benader ouders met een open blik.” 

* zie de berichtgeving hierover op onze website

KCKZ en het vaktijdschrift Kraamsupport laten in het colofon speciale dank uitgaan naar Simone Goosen, campagneleider Tolken terug in de zorg, alstublieft en de Johannes Wier Stichting. 


Lees ook

3 oktober 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2023

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start bestaat bijna 5 jaar. In de week van 30 oktober t/m 3 november wordt hier...
7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....