Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

2 juli 2024

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in de geboortezorg. Het gaat om drie persoonsgebonden beurzen van elk € 10.000. Ben je een jonge onderzoeker en wil je een start maken met een eigen onderzoek gericht op kansongelijkheid? Dien dan uiterlijk 1 september 2024 een aanvraag in.

Je kunt aan de call meedoen als verpleegkundige, physician assistant, basisarts, A(N)IOS, (arts) onderzoeker/ OIOS of als je recent (maximaal 3 jaar) gepromoveerd bent als onderzoeker. Alle onderzoekvormen zijn welkom: klinisch, translationeel en basaal wetenschappelijk onderzoek, mits het voldoet aan de Strong Babies Financieringsvoorwaarden. Maak voor het indienen van een aanvraag gebruik van de standaard aanvraagformulieren. Deze vind je samen met de Financieringsvoorwaarden op strongbabies.nl/voor-onderzoekers.

Aanvraagprocedure en meer informatie

Je kunt tot en met 1 september een aanvraag indienen bij Strong Babies. Aanvragen die na 1 september binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. De aanvragen worden getoetst door de Wetenschappelijke Raad (WR) en het Wetenschappelijk bestuur van Strong Babies. Op basis van deze toetsing neemt het bestuur van Strong Babies een besluit over financiering van bijdragen aan projecten. Uiterlijk 27 oktober 2024 krijg je bericht of de aangevraagde financiering al dan niet wordt toegekend. Heb je vragen over deze beurs? Neem dan contact op via wetenschap@strongbabies.nl.

Strong Babies financiert wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde en neonatologie
Door te investeren in onderzoek wil Strong Babies zich sterk maken voor een sterke start voor elke baby. Strong Babies is een stichting met ANBI status en CBF-erkenning.


Lees ook

19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...