Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

13 juni 2024

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen zij nagaan of er risico’s zijn voor zichzelf, de zwangerschap of de baby. Nieuw op ZwangerWijzer is een filmpje van huisarts Lieke de Jong waarin zij het belang van ZwangerWijzer uitlegt.

Bekijk nu het filmpje van huisarts Lieke de Jong

Waarom voorbereiden op de zwangerschap?

Voorbereiding op een zwangerschap is belangrijk omdat verschillende factoren invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, de zwangerschap zelf en de gezondheid van het kind. Door vroegtijdig inzicht te krijgen in mogelijke risico’s, kunnen aanstaande ouders preventieve maatregelen nemen en betere keuzes maken.

Hoe werkt ZwangerWijzer?

(Aanstaande) ouders kunnen een vragenlijst invullen op ZwangerWijzer. Deze vragenlijst geeft hen een goed beeld van mogelijke risico’s die invloed kunnen hebben op hun zwangerschap en de gezondheid van hun kind. Aan het einde van de vragenlijst krijgen ze een overzicht van hun antwoorden en advies op maat, dat ze kunnen downloaden en meenemen naar een consult met een zorgverlener.

Aanvullend advies en preconceptieconsult

Als uit de antwoorden blijkt dat er risico’s zijn voor de zwangerschap of de baby, wordt aangeraden een preconceptieconsult te plannen met de (huis)arts of verloskundige. Het is belangrijk dat aanstaande ouders het overzicht van hun antwoorden meenemen naar dit consult, zodat de zorgverlener de eventuele risico’s kan bespreken. Indien nodig, kan de zorgverlener doorverwijzen naar een specialist zoals een gynaecoloog, klinisch geneticus of psycholoog.

Zelfs als er geen risico’s naar voren komen uit ZwangerWijzer, kan het nuttig zijn voor (aanstaande) ouders om vóór de zwangerschap in gesprek te gaan met een zorgverlener. Dit kan helpen bij het wegnemen van zorgen en het beantwoorden van vragen die zij mogelijk hebben.

Speciaal voor zorgverleners

Op de homepage staat een speciale link naar ‘Informatie voor Professionals’. Ook zijn er handvatten voor specifieke consulten en zijn schriftelijke vragenlijsten beschikbaar in zes verschillende talen. Advies is om vooral de online versie te gebruiken. Die biedt veel meer informatie voor zorgverleners én voor mensen met een kinderwens. De meest actuele vragen staan in de online versie en alléén online kunnen we landelijk de preconceptiegezondheid monitoren.”

ZwangerWijzer wordt beheerd door het Erasmus MC en Perined en wordt mede mogelijk gemaakt door het College Perinatale Zorg en het actieprogramma Kansrijke Start van VWS.


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...