Uitkomsten meten in de geboortezorg

Het BUZZ-project

Geboortezorg is meer dan ‘een gezond kind en een gezonde moeder’: we streven naar gepersonaliseerde zorg en naar uitkomsten die voor de cliënt het meest belangrijk zijn. Het zijn deze uitkomsten die bij waardegedreven geboortezorg centraal staan. Niet in theorie, maar in de praktijk. Het meten en bespreken van uitkomsten en ervaringen die er voor de cliënt toe doen, stelt haar in staat om de regie te nemen over haar gezondheid en welzijn.

Met behulp van de vragenlijsten van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte meet je de uitkomsten en ervaringen die de cliënt zelf rapporteert. De zorg krijgt een meer lerend karakter waarin naast de medische aspecten ook de (psycho)sociale aspecten de juiste aandacht krijgen. Behalve voor het bespreken van de uitkomsten in de spreekkamer met de verloskundige of gynaecoloog, kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden voor verbetering van de zorg in het VSV.

Meer informatie over het Waardegedreven geboortezorg en het BUZZ-project? Kijk op waardegedrevengeboortezorg.nl