Best gelezen berichten in 2019 van CPZ

8 januari 2020

Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg?
Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Lees hier een samenvatting van belangrijke zaken voor de geboortezorg>>>
AO Zwangerschap en Geboorte: 2020 wordt een belangrijk jaar voor de geboortezorg
4 uur overleg, 3 bewindslieden, 0 moties en een grote hoeveelheid toezeggingen van staatssecretaris Blokhuis en de ministers Bruins en De Jonge. De kamer heeft kritische vragen gesteld maar leek over het algemeen tevreden met de uitgesproken intenties. De voor de geboortezorg belangrijkste issues zetten we hier op een rij >>>
Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering
Maandag 25 november heeft Perined de cijfers uitgebracht over de Nederlandse geboortezorg en de sterfte rond de geboorte (perinatale sterfte) in 2018. Het perinatale sterftecijfer (7,9 per 1000 geboren kinderen) is vergelijkbaar met dat in 2017. Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af. De hoogte van dit cijfer heeft vorig jaar bij een Europese vergelijking geleid tot een middenpositie voor Nederland. De Nederlandse geboortezorg heeft grote stappen gezet, maar we blijven werken aan verbetering. Lees verder >>>
Brief CPZ aan kamerleden: svz rond zwangerschap en geboorte.
In de brief van november 2019 zoomen we in op verdere daling van de perinatale sterfte, verbetering van kwaliteit, juiste zorg op de juiste plek en verbinding met het sociale domein. Ook uiten we onze zorgen over de capaciteitsproblematiek, de randvoorwaarden voor de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en de balans tussen investeringen prenatale screening enerzijds en reguliere geboortezorg anderzijds. Lees verder >>>
Webinar Kansrijke start in uitvoering terugkijken
Kijk hier webinar van Kansrijke Start terug! Over gemeenschappelijke taal, belemmeringen en heel veel energie. Anne-Katrien Ausems, projectmanager Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ ging in gesprek met Remke Dullemond, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Annet Roose-van Leijden strategisch beleidsadviseur bij de GGD regio Utrecht over hoe dat nu moet; het bouwen van zo’n lokale coalitie. Naar het webinar
Minister bruins kondigt extra onderzoek perinatale sterfte aan
Maandagavond 25 november jl heeft Minister Bruins de kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de geboortezorg en de perinatale sterftecijfers over 2018. De cijfers laten zien dat de daling van de perinatale sterfte stagneert, een zeer ongewenste ontwikkeling. De inzet van de minister is erop gericht om de perinatale sterfte terug te dringen. Lees verder >>>
Perspectief IGJ op einddatum Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG)
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geboortezorg. In het jaarlijks overleg tussen IGJ en het CPZ kwam toezicht en handhaving door de IGJ ter sprake. Wij stelden de vraag aan de IGJ op welke wijze zij naar de voortgang van de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg kijkt. Een belangrijke vraag zeker nu de einddatum van 1-1-2020 nadert en vastgesteld moet worden dat de ZIG nog niet volledig geïmplementeerd is. Lees hier enkele belangrijke aandachtspunten van de IGJ bij handhaving van de ZIG.
Verloskunde in transitie
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 17 december jl (Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4536) verscheen het artikel ‘Verloskunde in transitie’ door Arie Franx en Eric Steegers. Een interessant artikel over de ontwikkelingen in de geboortezorg in Nederland. Lees verder >>>
Behoefte om je VSV verder te ontwikkelen? Check de VSV toolkit!
Sinds kort is er een toolkit beschikbaar die handvatten biedt aan VSV’s om hun samenwerkingsverband verder te ontwikkelen. Dit instrument geeft aanknopingspunten aan een VSV wanneer dit bijvoorbeeld stappen wil zetten om de eigen cultuur te verstevigen, de toekomstvisie & strategische koers (krachtiger) neer te zetten of om de samenwerkingsafspraken en organisatiestructuur verder te formaliseren. Naar de VSV toolkit
Hoeveel kinderen hebben een ‘valse’ start bij de geboorte in mijn gemeente?
Op de website waarstaatjegemeente.nl vind je antwoord op deze vraag en meer. Er zijn gegevens te vinden over een aantal risicofactoren voor minder gunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals tienermoeders, lage sociaal economische status, kinderen opgroeiend in armoede of kinderen in eenoudergezinnen. In 2019 zijn daar de perinatale kerncijfers van Perined aan toegevoegd. Hiermee is het voor alle gemeenten mogelijk om met ‘een druk op de knop’ inzicht te krijgen in de gezondheid en gezondheidsverschillen rond de geboorte en deze te vergelijken met regionale en landelijke gegevens. Lees verder >>>

Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...